Maria Lindström

Brev till Doris

Tankarna flyter. Som i en lavalampa.
5/21